Sunnuntai 03.12.2023
Nimipäivät: Meri, Vellamo

Tuuli:
 
Avatar photo

Juha Reinikainen

Hattulaan-lehden päätoimittaja, media-alan yrittäjä ja urheiluaktiivi.

Viisi vuotta kaavamuutosta Petäyksessä

Kaavoituksen eri vaiheet vievät parhaimmillaan tai pahimmillaan todella kauan ja näin on laita myös Petäyksen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen suhteen. Kunnan tehtävä on toisaalta edesauttaa työpaikkojen syntyä ja toisaalta vaalia arvokasta kulttuurimaisemaa. Petäyksessä näiden intressien yhteensovittaminen on kestänyt.

Hattulan kunnanhallitus päätti elokuussa 2011 hyväksyä Palvelualojen ammattiliitto PAM:in hakemuksen Petäys Resortin kaavamuutoksesta ja laajennuksesta. Ihan heti ei rakentamaan päästy, vaan kaavoituksen eri vaiheet ovat vieneet sen verran kauan, että kaavaehdotus on tulossa kunnanhallitukseen ensi maanantaina ja sieltä edelleen valtuuston vahvistettavaksi.

Petäyksen omistavan PAMin halu on tehdä uusia, lomahuoneistotyyppisiä pari- ja rivitaloja. Kaavassa on myös osoitettu Tyrvännöntielle uusi linjaus kauemmaksi Vanajaveden rannasta siten, että se kiertää entisen Tyrvännön kunnantalon ja kunnalliskodin eteläpuolelta.

Mikäli kunnanhallitus ja -valtuusto nyt kaavaehdotuksen hyväksyvät, on päätöksestä toki vielä mahdollisuus valittaa.

Kaavamuutos vaikuttaa historiallisesti arvokkaaseen maisemaan ja monien asuin- ja elinympäristöön. Toisaalta viisi vuotta elinkeinoelämän suhdanteissa on pitkä aika. Toivottavasti ajat lisärakentamiselle ovat suotuisat ja yksi Hattulan ja koko Hämeenlinnan seudun matkailun kiintokohteista saa mahdollisuuden laajentua.

Petäyksen ranta-asemakaavan suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset (www.hattula.fi)
  • Hattulan kunnan kunnanhallitus päätti ranta-asemakaavan laadinnasta ja kaavoituksen vireilletulosta 15.8.2011
  • Tekninen lautakunta päätti 25.4.2012 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville valmisteluvaiheen asiakirjana ja pyytää siitä lausunnot
  • Tekninen lautakunta päätti 12.11.2013 asettaa julkisesti nähtäville kaksi kaavaluonnosta valmisteluvaiheen asiakirjoina ja pyytää niistä lausunnot
  • Tekninen lautakunta päätti 28.4.2015 esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavanlaatijan vastineet kaavaluonnoksista saatuun palautteeseen ja asettaa ehdotusvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville. Lautakunta päätti myös, että kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot
  • Kunnanhallitus päätti 4.5.2015 hyväksyä kaavanlaatijan vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen ja asettaa ehdotusvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.