Sunnuntai 03.12.2023
Nimipäivät: Meri, Vellamo

Tuuli:
 

Kari Ventolasta kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kari Ventola on Hattulan kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Hattulan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan keskiviikkona alkaneen vaalikauden luottamuselinten kokoonpanoista.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kari Ventola (ps.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ville Viitanen (sd.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Markus Rantsi (kok.). Kolmas varapuheenjohtaja on Mikko Sabel (HH). Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on 18.8.2021 – 31.5.2023.

Hattulan kunnanvaltuusto päätti myös vuoden 2021 kokouspäivänsä jotka ovat 16.9., 20.10., 10.11. ja 15.12. Kokoukset pidetään kello 18 ja pääsääntöisesti Juteinitalon auditoriossa.

Kunnanhallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Ellen Rydbeck (kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tuula Mäenpää (sd.), toiseksi varapuheenjohtajaksi Pasi Niemi (ps.) ja muiksi jäseniksi Matti Puotila (kok.), Jiri Kattelus (kok.), Seppo Kopra (ps.), Ville Myllymäki (sd.), Pirkko Lokinperä (kesk.) ja Hanna Jokinen (vas.). Kunnanhallituksen toimikausi on sama kuin valtuuston puheenjohtajistolla.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Kaj Nordenswan (kesk.) varapuheenjohtaja Lasse Lilja (sd.) ja muut jäsenet Riitta-Liisa Joutsenlahti (vihr.), Petri Immonen (ps.) ja Susanna Vehmas (ps.).

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Mirja Käki (sd.), varapuheenjohtaja Taina Heikkilä (kd.), ja muut jäsenet Vesa Perälä (ps.), Jaakko Viitala (kesk.) ja Kauko Hänninen (vas.).

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja on Markus Rantsi (kok.), varapuheenjohtaja Päivi Luopajärvi (sd.) ja muut jäsenet Elisa Rantalainen (kok.), Heimo Miettinen (kd.), Seppo Kopra (ps.), Vesa Perälä (ps.), Ritva Viitala (kesk.), Tuomas Nieminen (vas.) ja Tapu Sirkka (HH).

Ville Viitanen (sd.) johtaa Hattulan elinvoimalautakuntaa.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja on Ville Viitanen (sd.), varapuheenjohtaja Lauri Siukola (kok.) ja muut jäsenet Teija Vekka-Pirhonen (kok.), Timo Ojanen (sd.), Jaana Laine (ps.), Pentti Pietilä (ps.), Teemu Salvisto (kesk.), Nina Aitola (kd.), Mari Monto (vihr.).

Kunnanvaltuusto avasi Hattulan kunnanjohtajan viran haettavaksi. Nykyisen, opintovapaalla olevan kunnanjohtaja Katariina Koiviston irtisanoutumisaika päättyy marraskuun alussa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittu Kari Ventola käytti valtuustokauden alkajaisiksi pitkähkön puheenvuoron, josta Hattulaan.fi julkaisee seuraavassa pääkohdat:

“Arvoisat valtuutetut, hyvät kuulijat, haluan kiinnittää huomionne joihinkin asioihin kotikuntamme toiminnassa. Ajatukseni olkoon evästyksenä alkaneen kauden valtuustotyöskentelyymme.

Hattulan tehtävänä on tuottaa laadukkaita, kustannustehokkaita palveluita kunnan asukkaille ja yhteisöille. Palvelun tulee olla joustavaa ja hyvää.

Hattula halutuksi työpaikaksi. Kunnan viranhaltijat ovat oman alansa ammattilaisia. Poliitikkojen ja viranhaltijoiden yhteistyön pitää perustua luottamukseen ja avoimeen rakentavaan vuoropuheluun. Työilmapiirin tulee olla kannustava. Kun henkilöstö on motivoitunut ja nauttii työn teosta, saavutamme parhaat tulokset.

Sekä viranhaltijoilla että luottamushenkilöillä on päätöksenteossa selkeät roolit. Päättäjät linjaavat suunnan ja luovat edellytykset siihen suuntaan etenemiseksi. Viranhaltijat vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja sen johtamisesta.

Näin ei ole ollut viime kaudella. Heikossa työilmapiirissä henkilöstö voi huonosti ja sairauspoissaolot lisääntyivät. Erityisesti teknisellä sektorilla menetettiin paljon hyviä osaajia, kun henkilöt halusivat vapaaehtoisestikin siirtyä muiden työnantajien palvelukseen.

Hattula joutuu kilpailemaan hyvistä tekijöistä muiden kuntien ja yksityisen sektorin kanssa. Meidän on luotava kotikunnastamme työyhteisö, joka mainitaan julkisuudessa positiivisena esimerkkinä ja jonne halutaan tulla töihin. Henkilöstöön kannattaa panostaa.

Hallinto-osaamista on hävinnyt organisaatiostamme. Hattulan työntekijöiden vaihtuvuus on osin edellä mainituista syistä ollut suurta, eikä kaikilla uusilla henkilöillä ole kunta-alan kokemusta.

Kunnan päätöksentekoa ohjaavat lait, asetukset, määräykset, kunnan oma hallintosääntö ja erilaiset muut normit, esimerkiksi kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu. Tämä normisto on hyvän hallintotavan selkäranka, jonka varaan päätöksenteon tulee rakentua.

Hattulassa olemme tehneet viime kaudella lainvastaisia tai virheellisellä tavalla syntyneitä päätöksiä. Edes itse laatimaamme ja hyväksymäämme hallintosääntöä ei aina ole noudatettu. Julkisia päätöksiä ei voi tehdä kulloinkin vallassa olevan poliittisen johdon mielen mukaan.

Viranhaltijat tekevät päätöksiä virkavastuulla ja on sekä kuntalaisen että viranhaltijan etu, että päätökset on perusteltu oikein.

Hallintomme tuottaa solkenaan päätösesityksiä ja pöytäkirjoja. Viranhaltijat ovat koko ajan työllistettynä, jos kunnanhallitus kokoontuu viikoittain. Hattulan kokoisessa kunnassa hallitus voi kokoontua 2-3 viikon välein. Se ei viivytä päätöksentekoa ja saamme selkeytettyä hallinon toimintaa. Kun lautakuntien ja jaostojen kokoukset suunnitellaan tämän rytmin mukaan, asiat etenevät jouhevasti.

Edellinen kunnanhallitus on ottanut käyttöön takaoven, jota kautta lisälistalla asioita tuodaan jatkuvasti päätöksentekoon. Se ovi kannattaa sulkea. Päätösten laatu kärsii, kun päättäjille ei jää tarpeeksi aikaa perehtyä lisälistan asiaan. Kyse on myös luottamushenkilöitten oikeusturvasta. He joutuvat vastaamaan päätöksistä, vaikka eivät olisi ennättäneet perehtyä asiaan.

Lisälistalta asia voidaan ottaa käsittelyyn vain erityisen painavasta syystä. Tarvittaessa asia pitää voida myös jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.

Hallintosääntömme on ollut lähes vuoden käytössä. Viranhaltijat eivät juuri olleet mukana sen valmistelussa, eikä lainkaan tutkittu uuden hallintosäännön vaikutuksia päätösprosesseihin. Esimerkiksi erään tarjouksen voimassaoloaikaan piti pyytää useita kertoja jatkoaikaa, kun emme saaneet päätöstä ajoissa aikaiseksi. Kun hallintosääntöä seuraavan kerran tarkistetaan, kannattaa myös miettiä, miten voimme virtaviivaistaa päätöksentekoamme.

Hyvä päätös syntyy vain hyvän valmistelun tuloksena. Päätöksen tulee perustua tosiasioihin ei mielipiteisiin. Esittelijä vastaa esityksensä laillisuudesta sekä valmistelun oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Hyvässä esityksessä arvioidaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja valitaan niistä paras.

Avoimuus on hallinnon kulmakivi. Salailu ei kuulu hyvään hallintokulttuuriin. Kunnan toiminta on julkista, jollei asiaa erikseen ole säädetty salaiseksi. Viime kaudella kunnanhallitus piti runsaasti sisäisiä iltakouluja. Jos niitä vielä pidetään, niin esityslistat ja kokousmuistiot pitää julkistaa. Sanomattakin on selvää, että virallisten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat tulee julkistaa ajallaan. Silloin kuntalaisetkin ovat asioista tietoisia ja voivat lausua niistä omat näkemyksensä päättäjille.

Luottamuselinten, lautakuntien ja jaostojen, roolista ja tarpeellisuudesta kannattaisi keskustella. Toivoisin toimintaa kehitettävän hieman laajemmaksi. Varsinaisten esittelijän tuomien päätösasioitten lisäksi olisi hyvä paneutua arvioimaan myös toimialan tulevaisuuden näkymiä, uhkia ja mahdollisuuksia, sekä, miten näihin muutoksiin tulisi varautua.
Talousraporttien käsittelyn yhteydessä kannattaisi toteutuneiden kustannusten lisäksi paneutua myös loppuvuoden tulosennusteeseen. Jos kustannuspaineita on, niin mitä aikaisemmin niihin reagoidaan, sen pienemmillä kuukausittaisilla muutoksilla poikkeamat voidaan korjata.

Terve talous on vankka perusta. Kuntalaisten maksamat verot ovat taloutemme tärkein osa. Niitä ei pidä tuhlata. Lähes kaikilla päätöksillä on taloudellisia vaikutuksia. Vaikka talouden tasapainottamisesta on useampaan kertaan puhuttu, valitettavan usein talousvaikutukset ovat unohtuneet päätöksenteossa. Hattulalle on odotettavissa viime valtuustokaudelta 2 – 3 miljoonan euron lisälasku, joka pitää kattaa. Toisella tavalla toimimalla olisi ollut mahdollista välttää merkittävä osa näistä menoista.

Mielestäni talouden hoitoon on sitouduttava paremmin.  Meidän on pystyttävä myös vaikeisiin päätöksiin. Emme saa elää nuorten kustannuksella ja jättää velkoja tulevien sukupolvien maksettavaksi. Velan määrä tulee pitää aisoissa tai mieluummin pyrkiä sitä vähentämään.

Hyvät ystävät, paljon päätöksiä on viime kaudella tehty, mutta valitettavasti myös virheitä. Niistä pitää kuitenkin oppia ja korjata menettelytapoja. Tehtävä ei ole ylivoimainen. Hyvä hallinto ei ole mitään rakettitiedettä. Kyse on vain yksinkertaisesti toimintatapojen järkevöittämisestä ja määräysten noudattamisesta ja halusta toimia niiden mukaisesti. Se on täysin omissa käsissämme.

Konkreettisesti hallinnon toiminnan kehittämisestä vastaavat kunnanhallitus ja virkamiesjohto. Kunnanhallituksen pöydän ääressä kannattaa keskustella, millä tavoilla ja keinoilla lähdemme yhdessä kehittämään toimintaamme. Hallituksen puheenjohtaja Ellen Rydbeck on jo ilmoittanut haluavansa parantaa kotikuntamme hallintokulttuuria. Tulen tukemaan häntä tässä työssä.

Valtuuston puheenjohtaja on arvojohtaja. Osaltani seuraan, miten kehittämistyö edistyy. Tarpeen mukaan palaan näihin tai muihin aiheisiin.

Kunnan päätöksenteko on julkisen vallan käyttöä. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia, totesi eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Kun päätöksentekomme on kunnossa, voimme luottavaisella ja hyvällä mielellä kehittää kotikuntaa.” (Ventolan puheenvuoro päättyy).

Jiri Kattelus muistutti, että päättäjien tehtävänä on päättää eikä pyytää lisäselvityksiä. Matti Puotila ihmetteli Ventolan puheenvuoroa, jota ei ollut esityslistalla. Puotila muistutti, että viime valtuustokauden alussa Hattula muun muassa sai murhaavia arvioita yrittäjiltä ja valtuusto päätti yksimielisesti tehdä organisaatio uudistuksen.

Pentti Pietiläkin muistutti, ettei kannattaisi katsoa peräpeiliin vaan mennä eteenpäin uudella, nuorekkaalla valtuustolla.

Kunnanvaltuuston kokousta pääsi edelleen seuraamaan vain videostriiminä.

Juha Reinikainen

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.