Sunnuntai 13.06.2021
Nimipäivät: Raili, Raila
Hämeenlinna
Selkeää
16°C
Tuuli: 6 m/s PL
 

Kiinteistötiedot ajan tasalle

Hattulassa on useita viihtyisiä pientaloalueita keskustaajama Parolan tuntumassa. Kuvituskuvat eivät liity suoraan artikkeliin, joskin eivät ole liittymättäkään; kunnan kaikkien yli 12 m2 suuruisten rakennusten tiedot näet tullaan päivittämään lähivuosina.

Hattulassa on käynnistetty kiinteistötietojen päivitysprojekti. Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rekisteritiedot kiinteistöistä. Ajan tasalla olevat rekisterit varmistavat kiinteistönomistajien tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun sekä helpottavat ja nopeuttavat viranomaisten työtä.

Rakennus- ja huoneistorekisterin ajantasaistaminen on myös yksi edellytys rakennusvalvonnan sähköisiin lupapalveluihin siirtymiselle. Kokonaisuudessaan projekti tulee kestämään useamman vuoden, tarkemmin kesto selviää projektin edetessä.

Kaikkien kunnan alueella sijaitsevien, ulkomitoiltaan yli 12 m2:n suuruisten rakennusten pinta-ala ja varustetaso kartoitetaan ja maapohjien pinta-alat ja kaavatiedot tarkistetaan. Projekti aloitetaan tarkistamalla vuonna 2018 ne kiinteistöt, joilla on suurimmat eroavaisuudet vertailussa kunnan rakennusrekisterin ja verottajan kiinteistötietojen välillä. Tulevina vuosina projektia toteutetaan vuosittain päätettävä alue kerrallaan.

Kiinteistöjen omistajille postitetaan kiinteistötietojen ilmoituslomakkeet saatekirjeen ja palautuskuoren kera. Vuonna 2018 tarkistettavien kiinteistöjen omistajille kirjeet lähetetään kesäkuun aikana.

Jos omistajia on useita, kirje lähetetään vain yhdelle kiinteistönomistajista. Kiinteistönomistaja täyttää ilmoituslomakkeeseen kaikkien tilalla olevien, ulkomitoiltaan yli 12 m2:n suuruisten rakennusten ja rakennelmien tiedot mahdollisimman tarkasti. Vastausaikaa varataan noin kuukausi.

Lomakkeiden palauduttua, kesän ja syksyn aikana, suoritetaan mahdollisia tarkistusmittauskäyntejä. Käynnillä kiinteistöllä olevat rakennukset mitataan ulkomitoin ja kirjataan rakennusten lukumäärä, tyyppi, pinta-ala sekä sijaintikoordinaatit.

Rakennusten sisätiloihin ei mennä. Mittauskäynnit ovat nopeita eikä kiinteistönomistajan läsnäoloa välttämättä tarvita. Mittauskäynnin ajankohta sovitaan tarkemmin, jos kiinteistölle pääseminen vaatii kiinteistönomistajan läsnäoloa esimerkiksi lukitun puomin tai jonkin muun syyn vuoksi.

Kun mittauskäynnit on saatu tehdyksi, ajantasaiset tiedot kirjataan kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriin ja sieltä ne välitetään edelleen verohallinnon kiinteistötietokantaan. Luvattomat rakennukset ja laajennukset saatetaan rakennusvalvontaviranomaisen tietoon jatkotoimenpiteitä varten.

Lomakkeen palauttamisella kiinteistönomistaja antaa luvan mahdolliselle tarkistusmittauskäynnille. Mittauskäynti on maksuton. Mikäli kiinteistötietoja ei lomakkeella saada tai rakennuksen omistaja kieltäytyy mittauskäynnistä, kiinteistöllä suoritetaan virallinen valvontakäynti.

Virallisesta valvontakäynnistä joudutaan perimään Hattulan kunnanhallituksen vahvistaman taksan mukainen maksu (6.11.2017/239 §). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennusvalvonnalla on oikeus päästä kiinteistölle perustelluista syistä, kuten epäiltäessä puutetta rakennus- tai lupatiedoissa (MRL 183§).

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.