Lauantai 28.05.2022
Nimipäivät: Alma
Hämeenlinna
Sadekuuroja
13°C
Tuuli: 1 m/s EEL
 

Kunnanvaltuusto teki päätöksen tehostetun palveluasumisen yksiköstä

Vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ville Myllymäki olivat valmistautumassa kokoukseen hyvissä ajoin. Kuva: Juha Reinikainen.

Hattulan kunnanvaltuusto on aloittanut kokouksensa maanantaina kello 18. Kokousta voi seurata joko tästä jutusta joka päivittyy vaihtelevassa tahdissa tahi kunnan kanavalta Youtubesta.

Menossa on nimenhuuto jonka aikana käy selväksi, että linjoilla on valmiiksi myös varavaltuutettuja. Odotettavissa on siis jääväyksiä tai vapaaehtoisia jääviksi ilmoittautumisia.

Luvassa on valtuustoaloitteita ainakin vasemmistoliiton Hanna Jokiselta ja nuorisovaltuustolta.

Nyt käsitellään tehostetun palveluasumisen yksikön rakentamista. Ensimmäisenä äänessä on Kari Ventola (HatHyv2020). Häntä kiinnostaa, onko pohdittu kuka rakentaa ja kenen taseeseen.

Vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi vastaa, että ensisijaisesti Kuntarahoituksen kautta.

Muita puheenvuoroja ei käytetä joten päätös 30-paikkaisen yksikön rakentamisesta syntyy.

Timo Koskisen tilalle valitaan Antti Kemppainen tarkastuslautakuntaan. Koskinen oli pyytänyt eroa useiden päällekkäisten tehtävien takia.

Timo Luopajärvi valitaan Matti Hämäläisen tilalle vaalilautakunnan puheenjohtajaksi.

Nyt vuorossa on esitys aiesopimuksen hyväksymisestä koulutuskuntayhtymä Tavastian kiinteistömassan yhtiöittämiseksi.

Seppo Söderlund (ps.) taustoittaa, että esitys on lähtöisin Hämeenlinnasta jolla on taloudellisia ongelmia ja ongelmat ovat johtaneet esitykseen yhtiöittämisestä. Näin saataisiin kertaluontoinen kirjanpidollinen tulo omistajakunnille.

– Pelättävissä on, että byrokratian mukanaan tuomat hallintokulut tuovat mukanaan ylimääräisiä kustannuksia. Tässä ei ole pyrkimyksiä kustannustason alentamiseen vaan ainoastaan yhdenkertaiseen kirjanpidolliseen tuloon. Kyse on tasekikkailusta, taseiden kaunistelusta. Onko Hattulalla vaihtoehtoja päätösesityksen pohjana?

Pekka Järvi toteaa, että tuloskirjausvaikutus Hattulalle olisi noin miljoona euroa. Mahdollisuus on myös jäädä kiinteistöyhtiön ulkopuolelle. Hattulassa ei ole Järven mukaan yhtymän omistamia kiinteistöjä joten Hattula ei ole saamassa hallituspaikkaa uudesta yhtiöstä.

Antti Hämäläinen (sd.) kysyy, kannattaako maksaa varainsiirtovero kirjanpidollisesta hyödystä. Talous- ja henkilöstöjohtaja Pekka Karvonen kertoo, että kyse olisi muutamasta tuhannesta eurosta.

Söderlund tivaa edelleen tarkennuksia, miten käy Hattulan omistukselle muualla sijaitsevista kiinteistöistä, jos kunta jää kiinteistöyhtiön ulkopuolelle. Vastausta ei pystytä selvästi vielä kertomaan.

Seppo Söderlund on sitä mieltä, että tietoa ei ole tarpeeksi. Söderlund avittaa virkamiehiä, että yhtymän osapurku menisi osakassopimuksen mukaan niin, että yhtymä maksaa kunnalle osuuden peruspääomasta. Söderlund sanoo, että Hattulalle olisi tässä tapauksessa maksettava miljoona euroa, jos Hattula ei lähde kiinteistöyhtiön osakkaaksi.

– Pahoin kuitenkin pelkään, että kun näin pitkälle asia on viety, osakaskunnilta ei asiasta paljon enää kysellä.

Söderlund tekee päätökseen muutosesityksen: Kunnanvaltuusto hyväksyy aiesopimuksen edellyttäen, että yhtiön hallituksen yhden jäsenen nimeää pysyvästi Hattulan kunta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Puotila (kok.) kertoo, että koko kiinteistömassa on rahoitettu paitsi kuntien, myös valtion rahoituksella. Luopumalla yhtiön jäsenyydestä Hattula Puotilan mukaan menettäisi myös tämän valtion rahoittaman omaisuuden.

Puotilan mielestä Söderlundin esitys voitaisiin hyväksyä. Lisäystä ei vastusta kukaan. Useita kannatuspuheenvuoroja ja kysymyksiä siitä, miten kunnat jatkossa mahdollisesti kuitenkin joutuisivat rahoittamaan kiinteistöjen korjauksia, sinkoaa ilmoille.

Söderlundin mielestä yhtiöittäminen jättää osan vallankäytöstä julkisen päätöksenteon ulkopuolelle.

Esitys hyväksytään Söderlundin esittämällä lisäyksellä.

Hattulan kuntastrategian 2021 tiimoilta on määrä vielä järjestää valtuustoseminaari. Valmistelun tilanne todetaan nuijankopautuksella.

Paljon puhuttanut pykälä rakennusvalvonnan tilanteesta on vuorossa seuraavana.

Kaj Nordenswan (kesk.) kuvailee mielenkiintoiseksi, miten on tultu tähän pisteeseen. Hänen mukaansa hallintosäännössä todetaan, että viranhaltijoiden asioiden käsittely kuuluu lautakunnalle eikä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus pidätti joulukuussa virastaan rakennustarkastaja Jorma Immosen ja teknisen johtajan Juha Prittisen.

Nordenswan pitää menettelyä myös perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen vastaisena, koska virkamiehiä ei kuultu ennen päätöstä.

Lisäksi pitkin matkaa on hänen mukaansa tullut selväksi, että Hattula ei ole rakennuslupien suhteen missään poikkeustilanteessa.

– Rakennusluvan hakijan on pyydettävä lopputarkastusta, ei kunnan viranomaisen.

Selvitysten taulukoihin on Nordenswanin mukaan otettu mukaan myös voimassa olevia rakennuslupia.

– Rakennusluvan myöntämisen jälkeen on kolme vuotta aikaa aloittaa työt ja lupa on voimassa viisi vuotta, sanoo Nordenswan.

Hän ihmettelee “aika isoilla kirjaimilla” yksittäisten virkamiesten maalittamista.

Pekka Järvi vastaa, että syksyllä sekä lautakunta että kunnanhallitus kysyivät rakennusvalvonnan tilaa. Ongelmia ei tuolloin kuulemma ollut. Joulukuun 14. päivän kunnanhallituksen kokouksessa taas kysyttiin varatuomarin näkemystä 1.350 keskeneräisestä rakennusluvasta. Järven mukaan rakennustarkastajan ja teknisen johtajan virasta pidättäminen ilman viranhaltijan kuulemista kiireellisenä toimenpiteenä oli tässä tapauksessa säännösten mukaista.

Järven mukaan kunta on ollut enemmänkin vastaajan roolissa ulkoisen tiedottamisen suhteen ja vastannut jos on kysytty.

Teemu Salvisto (kesk.) kertoo, että kaikkien asiakirjojen ja allekirjoitusten on oltava kunnossa, ennen kuin rakennushanke voidaan julistaa valmiiksi. Vastuu tarkastusten tilaamisesta on rakentajilla, Salvisto sanoo.

– Ei vastuu ole aina kunnassa, hän toteaa.

Elise Oikari (kd.) sanoo, että pykälän otsikossa mainittu tavoite palvelutason parantamisesta on oikea, mutta menettely on ollut pöyristyttävää.

– Jos keskeneräisiä lupia on vuosikymmenten ajalta, mikä kiire meille yhtäkkiä tuli joulukuussa?

Sekä Salvisto että Oikari paljoksuvat myös virastapidättämisten ja raportin aiheuttamia kustannuksia.

– Aika hurjaa on myös, että virastapidätetyt virkamiehet eivät ole pystyneet antamaan valtuustolle kirjallista vastinettaan virastapidättämisistä. Esitän, että pykälä palautetaan valmisteluun kunnes saadaan vastine virastapidätetyiltä viranhaltijoilta, päättää Oikari puheenvuoronsa.

Järvi kommentoi, että lupaprosessin sujuvuus on kunnan elinvoiman kannalta elintärkeää. Vastuuta on hänen mukaansa sekä rakentajalla että kunnalla. Kunnan roolin pitäisi olla myös neuvontaa ja ohjausta.

– Vuorovaikutuksen pitäisi olla sujuvaa niin, että kunnan viranhaltijat ovat myös tavoitettavissa.

Mikko Sabel (vihr.) uskoo, että käynnissä oleva kiinteistöveroselvitys osoittaa jonkin verran myös kiinteistöjä, joita ei ole viety kiinteistöverolistalle. Näin kävi Sabelin mukaan myös hänen oman autokatoksensa kanssa.

Hanna Jokinen kannattaa Oikarin esitystä. Jokisen mielestä virkamiesten kokema julkisuusryöpytys on ollut turhaa. Rikoksista vihjailun suhteen Hattulan kunnan kannattaisi Jokisen mielestä miettiä.

Seppo Söderlund muistuttaa, että valtuustossa voidaan päättää vain kunnanhallituksen valmistelemista asioista. Äänestystä ei hänen mukaansa voida suorittaa.

Matti Puotila pitää hyvien tapojen mukaisena, että asia on tuotu nyt tiedoksi valtuustolle.

Puheenjohtajisto neuvottelee jatkosta ja lähetyksen ääni on mykistetty. Neuvottelu ilmeisesti käydään siitä, onko tiedoksi tuonti asia, jonka palauttamisesta valmisteluun voidaan äänestää.

Käsittely jatkuu. Ventola ei hyväksy kunnanhallituksen valitsemaa toimintatapaa. Hänen mukaansa kunnanhallituksen puheenjohtaja tietää monta rakennusta toteuttaneena, että vastuu tarkastusten teettämisestä kuuluu rakentajalle.

– Kunnanhallitus ei ole oppinut virheistään. Me luottamushenkilöt toimimme virkavastuulla, sanoo Ventola.

Hän kysyy, miksi rakennuslautakunta ei ole viime valtuustokaudella puuttunut ongelmiin, jos niitä on ollut. Jälleen Ventola viittaa Matti Puotilaan, joka on kyseinen edellisen kauden puheenjohtaja.

– Olen Hanna Jokisen kanssa samaa mieltä, että työilmapiiri ei ole kovin hyvä. Miettikää itsenne näiden kahden virkamiehen rooliin, kun työnantaja käytännössä julistaa teidät rikolliseksi.

Valtuuston puheenjohtaja Ville Myllymäki (sd.) haluaa äänestyttää Oikarin esityksen. Valtuutetut keskustelevat edelleen siitä, voiko tiedoksituonnista äänestää.

Pekka Järvi tarkentaa, että esitysosa on raportin tarkempi analysointi ja jo sovitut virkamiesten kuulemiset.

Markus Rantsi (kok.) on sitä mieltä, että pykälä tällaisenaan ei kuuluisi valtuustolle ollenkaan. Selkeää päätösesitystä ei hänen mielestään ole.

Pekka Järvi lukee listasta vielä uudelleen kohdan, jossa esitetään prosessin vaiheen merkitsemistä tiedoksi. Jatkotoimista päättää hänen mukaansa elinvoimalautakunta.

Nordenswan kysyy, onko rakennustarkastajan tehtävä elinvoimalautakunnan eikä viranomaisjaoston alainen. Lisäksi hän kysyy, ovatko valtuutetut saaneet nähtäväkseen molemmat ulkopuolisten konsulttien tekemät raportit kokonaisuudessaan.

Pekka Järven mukaan toinen raportti on kokonaisuudessaan tuotu valtuutetuille, toisesta vain yhteenveto. Koko raporttiin pääsee hänen mukaansa tutustumaan.

Söderlund toivoo, että viranhaltijat ja kunnanhallitus kiinnittää huomiota asiakirjojen muotoseikkoihin. Hänen mukaansa päätösesitys on virheellinen. Esitys valtuustolle ei ole hänen mukaansa 1/1 kunnanhallituksen päätöksen mukainen.

– Jatkotoimenpiteet on esitetty ihan asiallisesti, mutta ne pitää poimia täältä papereista.

Myös Salvisto kysyy, eikö viranomaisjaostolla ole asian kanssa tekemistä.

Pekka Karvosen mukaan hallintosääntö sanoo, että valta on pääosin sillä joka ottaa virkaan. Hallintosääntö sanoo, että palvelualuepäällikön valinnan päättää lautakunta. Hallintosäännön mukaan rakennustarkastaja toisaalta on rakennuslautakunnan alainen työntekijä.

Elise Oikari kertoo oman vastaesityksensä tarkoitukseksi sen, että viranhaltijoiden kanta saadaan myös valtuuston tiedoksi.

Jiri Kattelus (kok.) sanoo, että kuntalaisilta on tullut paljon palautetta siitä, että rakennusvalvontaan ei saa yhteyttä ja papereita joutuu toimittamaan jatkuvasti lisää. Hän sanoo, että viranhaltijoita on kuultu sekä tarkastuslautakunnassa että kunnanhallituksessa ja vastaukseksi on aina saatu, että ongelmia ei ole.

– Kun avoimuutta haetaan, en minä ainakaan mitään avoimuutta ole saanut. Seison edelleen kunnanhallituksen päätöksen takana.

Kattelus perää, ovatko rakennuslautakunnan jäsenet olleet tietoisia keskeneräisten rakennuslupien sumasta.

Salvisto vastaa Kattelukselle, että keskeneräisistä tapauksista on lautakunnassa keskusteltu ja kysytty viranhaltijoilta, onko keskeneräisiä tapauksia. Vastaukseksi on saatu, että keskeneräisiä tapauksia on jonkin verran ja muistutuskirjeitä on lähetetty resurssien mukaan.

Seppo Kopra (kesk.) toivoo, että päätösesitykseksi todetaan Seppo Söderlundin puheenvuoron mukainen esitys.

Myllymäki puolestaan muotoilee päätösesityksen niin, että valtuusto merkitsee raportin tiedoksi ja elinvoimalautakunta tekee päätöksen jatkosta analysoituaan raportin tarkemmin. Päätökset on tehtävä virkamiesten kuulemisen jälkeen.

Oikari ei hyväksy muotoilua. Hänen mukaansa valtuuston pitää saada kuulemisten sisältö tiedoksi.

Pekka Karvonen on sitä mieltä, että kuulemisten sisältöä ei välttämättä ole mahdollista toimittaa valtuustotasolle.

Myllymäki tiedustelee, voiko päätökseen kirjata, että kuulemisten sisältö lähetetään valtuutetuille, jos se on lain mukaan mahdollista.

Ventola kaipaa kuulemisia vähintään valtuustolle tiedoksi. Antti Hämäläinen sanoo, että henkilö itse päättää, haluaako hän itseään koskevan asiakirjan julkiseksi.

Oikarin mielestä käsiteltävät asiat ovat henkilöiden virkatoimiin kuuluvia eikä heitä itseään koskevia henkilökohtaisia asioita.

Mirka Saarinen (vihr.) kyseenalaistaa tämän näkemyksen ja pohtii, onko kuulemisten sisällön toimittaminen valtuutetuille kuultavien kannalta oikein.

Oikari tarkentaa, että haluaa kuulemisten sisällön tiedoksi nimenomaan kuultavien oikeuksien toteutumiseksi.

Antti Hämäläinen pitää keskustelujen luonnetta sellaisena, ettei niistä tehtyjä muistioita voi pitää julkisina.

Myllymäki kopauttaa nuijaansa ja päätöstekstiksi jää, että kuulemisten muistiot toimitetaan valtuustolle, mikäli se on mahdollista.

Lopuksi aloitteisiin. Hanna Jokinen jättää valtuustoaloitteen, jonka mukaan kunta selvittäisi yhteistyössä Hyrian kanssa työvaltaisen rekrytoivan lähihoitajakoulutuksen mahdollisuuden.

Nuorisovaltuusto jättää aloitteen nuorisovaltuuston edustajan saamiseksi kunnanhallitukseen ja jaostoihin. Aloitteen jättää nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eetu Hakulinen.

Heimo Miettinen (kd.) pitää kiitospuheenvuoron Hattulan kenttien ja latujen kunnossapidosta vastaaville. Talviliikuntapaikkojen kunnossapito on pakkasten aikaan ollut hänen mukaansa esimerkillistä.

Kokous päättyy kello 20.10.

Juha Reinikainen

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.