Sunnuntai 13.06.2021
Nimipäivät: Raili, Raila
Hämeenlinna
Selkeää
18°C
Tuuli: 8 m/s PL
 

Yhtenäiskoulun tilat sijoitetaan Juteinikeskuksen ympäristöön

Seppo Söderlund äänestytti valtuustoa omakotitontin takaisinostosta.

Hattulan kunnanvaltuusto aloitti kokouksensa hyväksymällä kolme pienehköä maakauppaa kunnan ja yksityishenkilöiden välillä. Kahdella, yhteensä noin 1.100 neliömetrin kaupalla kunta sai noin 35.000 eurolla omakotirakentamiseen kaavoitettua maata Parolan keskustasta.

Esityksen mukaan “määräala rajoittuu entisen kunnanviraston pihapiiriin. Ostettu lisäalue helpottaa purettavan terveysaseman kohdalle vapautuvan tontin suunnittelua ja tehostaa maankäyttöä Parolan keskusta-alueella”.

Kanungin asemakaava-alueella puolestaan esitettiin ostettavaksi rakentamatta jäänyt omakotitontti takaisin kunnalle myyntihinnalla, joka on ollut noin 40.000 euroa. Seppo Söderlund (ps.) kuitenkin arvosteli, ettei kunnassa voi olla takaisinostoautomaattia ja toivoi, että takaisinostoille luotaisiin parempi yhtenäinen säännöstö.

Hän esitti pykälän palauttamista kunnanhallitukseen, jotta ehtoja voitaisiin tältä osin selkeyttää. Kari Ventola (kok.) kehui ehdotusta hyväksi ja kannatti Söderlundia. Äänin 23–11 takaisinosto kuitenkin hyväksyttiin.

Valtuusto myös hyväksyi kunnan maapoliittisen ohjelman.

Yhtenäiskoulupykälän käsittely alkoi kello 19.12. Valtuusto sai eteensä kunnanhallituksen esityksen, jonka mukaan “Parolan yhtenäiskoulun tilatarveasian ratkaisu haetaan Juteinin koulun ympäristöstä nyt käynnistettävän kaavamuutoksen yhteydessä”.

Esityksen mukaan on pikaisesti tutkittava, kannattaako osa rakentaa hiekkaparkille ja myöhemmin lisää Mierolanpellon puolelle vai onko järkevää suunnata koulurakentaminen suoraan Mierolanpellon puolelle ja osoittaa parkkialue yksityiselle päiväkotitoimijalle jo tässä vaiheessa.

– Näin toimien saadaan Juteininalue tehokkaaseen varhaiskasvatus- ja koulukäyttöön ja päätoiminnot keskustan alueelle. Samalla ns. luontaisen poistuman kautta vapautuu suhteellisen nopeasti nykyinen yläkoulun alue kehitettäväksi asumiskäyttöön. Oppilasmäärät tulevat merkittävästi vähenemään jo kymmenen vuoden kuluttua, joten nyt tehtävillä ratkaisuilla on oltava vahva tulevaisuusperspektiivi, esitys jatkuu.

Akuuttia tilantarvetta voidaan osaltaan helpottaa ottamalla koululta sivistystoimiston tilat koulukäyttöön ja joustamalla tila-asiassa lukion, yläkoulun ja Parolan alakoulujen kesken.

Ensimmäisenä äänessä on Tuomas Nieminen (vas.). Hän kertoo, että käyttäjäkyselyn perusteella suosituin vaihtoehto oli nykyisen yläkoulun lähistö, joko niin sanottu metsätontti tai nykyinen parkkipaikka. Myöhemmin esille nousseesta vaihtoehdosta, uusien tilojen rakentamisesta Juteinikeskuksen lähistölle, ei ole Niemisen mukaan käyttäjäkyselyä.

Nieminen kaipaa nopeita päätöksiä, ennen kuin nykyisiä tiloja asetetaan käyttökieltoon. Nieminen kannattaa kaikkien koulu- ja lukiotoimintojen keskittämistä Juteinin alueelle. Uusi koulu- ja lukiorakennus samassa paikassa palvelisi koulutuksen yhtenäisyyttä.

Timo Koskinen (vas.) arvostelee, että kun demokraattisesti valittu lautakunta tekee päätöksen, byrokraatti kääntää sen toisin päin. Hän esittää uuden koulurakennuksen sijaintipaikaksi metsätonttia.

Mikko Sabel (vihr.) pitää pääasiana opetuksen sujuvuutta. Opettajana hän kertoo ajattelevansa, että paras vaihtoehto olisi metsätontti, poliitikko-minä taas ajattelee, että metsätontti on huonossa paikassa keskustan kehittämisen kannalta.

Hänen mukaansa riittävän kokoisten tilojen rakentaminen yläasteen ja lukion nykyisiin tarpeisiin Juteinin alueelle ei olisi riski oppilasmäärien pienentyessä lähitulevaisuudessa. Sabel kannattaa Niemisen esitystä.

Seppo Kopra (kesk.) sanoo, että Hattula on saanut paljon kiitosta kouluasioidensa hoitamisesta. Nyt päätetään hänen mukaansa ainoastaan siitä, mille alueelle Hattulan “koulutaajama” kehitetään. Yksityiskohtaisemmat päätökset ovat edessä myöhemmin.

Kopra toivoo, että päätösesitystä mietitään siltä pohjalta, että nyt on yhtenäiskoulun käytännön kehittämisen aika. Puheita on hänen mielestään kuultu tarpeeksi.

Jiri Kattelus (kok.) ihmettelee esitystä tilojen sijoittamisesta Juteinin alueelle, koska tontti- ja infrakysymykset ovat auki. Hän muistuttaa, että rahaa myös tarvitaan. Kattelus kuitenkin sanoo kannattavansa Juteinin aluetta jos lukio sijoitetaan myös sinne, koska yläkoulun nykyinen tontti saadaan myytyä edelleen.

Mari Monto (vihr.) sanoo, että nyt linjataan, kehitetäänkö koulua vai kylää. Hän toivoisi luottamusta siihen, että nyt tehdään yhteistä hyvää.

Mari Monto kaipasi keskusteluun koko kunnan kehittämisen näkökulmaa.

Lasse Lilja (sd.) kannattaa Koskisen esitystä metsätontista, joka hänen mukaansa on turvallisempi paikka kuin savelle rakentaminen.

Kari Ventola (kok.) kaipaisi parempaa vertailutietoa päätöksen pohjaksi. Ventolan mukaan olisi hyvä, jos Juteinikeskuksen lähistöltä löytyisi tilaa. Se kuitenkin tietää vähintään 300.000 euron tontinostoja ja kulkuväyliä, jotka ovat miljoonaluokan juttu. Kaavoitukseen liittyy hänen mielestään riskejä. Tätä taustaa vasten hän ei näe toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa Juteinin alueella.

Pentti Pietilä (kesk.) sanoo kannattavansa Juteinikeskuksen aluetta.

Myös Matti Puotila (kok.) kannattaa Juteinikeskuksen ympäristöä. Kirkko ja koulu ovat hänen mukaansa olleet perinteisesti keskellä kylää. Puotila tekee ponnen, jonka mukaan tehdään ulkopuolinen selvitys siitä, millä aikataululla uutta tilaa tarvitaan.

Jaana Laine (ps.) hämmästelee päätöksen tueksi annetun tiedon vähyyttä. Hän kaipaa lukiota uuden rakennuksen yhteyteen ja alueena hän kannattaa Juteinia.

Mikko Vahlman (sd.) kannattaa metsätonttia ja kaipaa nopeita päätöksiä muun muassa oppilaiden sisäilmaoireiden takia.

Tuomas Nieminen vastaa muun muassa Puotilan esittämiin jääviysepäilyihin. Hänen mukaansa oma jäävääminen pykälästä tarkoittaisi samalla monen muunkin valtuutetun jääviyttä.

Kokous on keskeytetty. Termi on lähinnä tekninen, sillä nyt kuullaan sivistysjohtaja Jari Wihersaaren ja rehtori Minna Kallion näkemystä. Kallio kaipaa nopeita päätöksiä ja sanoo olevansa tyytyväinen ajatuksesta Juteinin kampuksesta. Tämä vähentäisi edestakaista kulkemista liikuntatiloihin. Kallio sanoo kannattavansa useita pienempiä rakennuksia samalle tontille, ei yhtenäistä rakennusmassaa.

Wihersaari toivoo myös, että uudisrakentaminen päästään aloittamaan mahdollisimman pian. Nykytiloissa on useita sulkuja ja väistötilojen etsiminen on työlästä.

Kello on 19.57 ja kokous jatkuu asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen.

Sabel jatkaa sisäilmaongelmista. Jo nyt on hänen mukaansa paljon oppilaita, joilla on vakavia oireita sisäilmasta.

Elise Oikari (kd.) kannattaa Niemisen esitystä siitä, että lukioasia pidetään koko ajan mukana. Pohdittava on hänen mielestään myös, rakennetaanko Juteinikeskuksen ympäristöön hinnalla millä hyvänsä, vaikka kuluja tulisi enemmän metsätonttiin verrattuna.

Kattelus muistuttaa, että kunnanhallituksen esityksessä koulu esitetään rakennettavaksi Pälkäneentien varteen Mierolanpellolle mikä on eri asia kuin Juteinikeskuksen ympäristö.

Markus Rantsi (kok.) pitää Juteinikeskuksen ympäristöä parhaana vaihtoehtona, koska se antaa mahdollisuuden kehittää jotain ihan uutta. Myös lukio kannattaa Rantsin mielestä tehdä samaan ympäristöön.

Matti Hämäläinen (sd.) sanoo olevansa epäuskoinen, päätetäänkö kouluasiaa ihan sokkona. Hän kaipaa kustannusarviota eri paikoista. Rakentaminen kunnan omalle tontille nykyisten tilojen lähelle on hänen mielestään nopein ratkaisu, mutta hän haluaa laskelmat eri vaihtoehdoista. Hän esittää koulupykälän palauttamista valmisteluun.

Ventola haluaisi myös ottaa aikalisän kustannusten selvittämiseksi ja kannattaa Hämäläistä.

Jaana Laineen mielestä kuulostaa siltä, etteivät valtuutetutkaan tiedä mistä ovat päättämässä.

Monto sanoo, että lykkääminen on kaikkein typerin juttu mitä voidaan tehdä. Joku kohta pitää voida naulata, jotta jatkoselvityksiä voidaan tehdä.

Kello on 20.12 ja alkaa äänestys siitä, jatketaanko pykälän käsittelyä vai palautetaanko asia valmisteluun.

Äänestys on suoritettu, äänet laskettu ja pykälän käsittely jatkuu äänin 30–4.

Puheet on kuitenkin pidetty ja nyt äänestetään Niemisen muutosesityksen ja Koskisen muutosesityksen välillä.

Äänin 26–8 Niemisen esitys voittaa, eli seuraavaksi äänestetään siitä, liitetäänkö lukion tilojen sijoittaminen Juteinin alueelle päätökseen mukaan.

Äänin 18–16 kunnanhallituksen esityksestä tulee valtuuston päätös. Lukion tiloista ei päätetä siis nyt.

Jiri Kattelus sai valtuustolta eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta tultuaan valituksi kunnanhallitukseen. Tilalle tarkastuslautakuntaan ja edelleen lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Erkki Pänkäläinen. Kimmo Kautio puolestaan sai eron kaikista kunnan luottamustoimistaan.

Live-seuranta on päättynyt.

Juha Reinikainen

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.