Sunnuntai 26.06.2022
Nimipäivät: Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere
Hämeenlinna
Selkeää
16°C
Tuuli: 1 m/s EEI
 

KIISTA: Hattula Golfin yrittäjä syyttää kunnan rakennustarkastajaa laajennustöidensä viivyttämisestä – tekninen toimi vetoaa puuttuviin suunnitelmiin

Rangen rakennustyöt maaliskuun 2018 lopulla olivat hyvässä vauhdissa uuden golfkeskuksen tuntumassa. Satulinnan parvekkeella Hattula Golfin yrittäjä Reijo Riihimäki.

Hattula Golfin muutto entiselle tanssipaikka Satulinnalle ja kentän suunnitellut laajennukset ovat olleet yksi viime vuosien seuratuimmista elinkeinoelämän yksityisistä kehityshankkeista Hattulassa.

Suunnitelmista uutisoitiin jo kesällä 2017, mutta ensiaskeleita laajennuksen mahdollistavien maa-alueiden hankinnasta käytiin jo kevättalvella 2017.

Laajennuksen varsinainen suunnittelu käynnistyi syyskuussa 2017 ja Suomen tunnetuimpiin golfkenttien suunnittelijoihin lukeutuvan Lassi-Pekka Tilanderin ensimmäinen suunnitelma valmistui lokakuun alussa.

Puolivälissä lokakuuta 2017 Hattulan kunnanvaltuusto päätti vuokrata / myydä yrittäjä Reijo Riihimäelle hänen omistamansa yhtiön lukuun yhteensä noin 9,1 hehtaarin suuruiset määräalat Nihattulan kylältä.

Tarkempia suunnitelmia esiteltiin myös Hattulan lähilehdessä marraskuussa 2017 ja tuolloin yhteistyö Hattula Golfin ja kunnan välillä näytti lupaavalta: Riihimäki kiitti Hattulan kuntaa myötämielisestä suhtautumisesta laajennukseen.

Satulinnan golfkeskuksen avajaisten kuumin tuttavuus huhtikuussa 2018 oli ehdottomasti golfsimulaattori. Jonottamatta ei lyömään päässyt!

Hankkeen ensimmäisen osan, lyöntiharjoituspaikan eli rangen arvioitiin valmistuvan jo kesäksi 2018. Asiat etenivät, sillä marraskuun lopulla Hattula Golf teki suunnittelusopimuksen Tilanderin kanssa ja toimitti ensimmäiset suunnittelukuvat kunnan rakennusvalvontaan.

Satulinnan osto toteutui ja osto / vuokrasopimus kunnan kanssa allekirjoitettiin tammikuussa 2018. Suullisesti toimenpidelupa hankkeelle myönnettiin samoin tammikuussa 2018. Silloin sovittiin, että muutoskuvia toimitetaan kuntaan hankkeen edistyessä ja rakennusvalvonnan pyyntöjen mukaisesti.

Erilaisia lausuntoja hankittiin ja kuulemisia järjestettiin läpi vuoden 2018. Aikataulut täsmentyivät siten, että lokakuussa 2018 tehdyssä haastattelussa Reijo Riihimäki arvioi rangen valmistuvan kevääksi 2019. Marraskuussa 2018 Hattula Golf kuvitteli toimittaneensa viimeiset tarvittavat lupakuvat rakennustarkastaja Jorma Immoselle.

Klubirakennus oli alkanut toimia Satulinnalla keväällä 2018 ja rakennukseen remontoitiin suunnitellusti tiloja myös muille vuokralaisille. Maanrakennustyöt rangen pohjaksi vuokratulla maa-alueella etenivät. Toimenpidelupaa ei kuitenkaan kuulunut.

Onpa klubirakennuksen kupeeseen ehditty jo avata SEOn tankkauspistekin, mutta tammikuussa 2020 rangen pintamateriaaliksi hankitut tekonurmirullat odottavat yhä levittämistään, vaikka ilmat lyöntiharjoittelulle olisivat vielä tammikuussakin mitä otollisimmat.

Hattula Golfin yhteyteen avattiin SEO-huoltamo marraskuussa 2019. Soppatykin äärellä Eero Vesala, vasemmalla Tuomas Puronen SEOlta ja oikealla Markku Vesala.

Työt laajennusalueella nimittäin keskeytettiin elokuussa 2019 Immosen, teknisen johtajan Juha Prittisen, valvontainsinööri Alpo Jokelan ja kahden ympäristötarkastajan käynnin jälkeen. Hämeenlinnan kaupungin ympäristötarkastaja Petra Piirosen ja ympäristöasiantuntija Hanna Tuomisen käynti pohjusti lausuntoa, joka puolestaan oli osa rakennusluvan myöntämisprosessia.

Rangen tekonurmena on määrä käyttää jalkapallokentällä aiemmin käytettyä tekonurmea. Vastaavalla kierrätysperiaatteella on toteutettu range esimerkiksi Helsingissä. Ympäristöviranomainen vaati marraskuun 11. päivänä 2019 uutena vaatimuksena, että tekonurmimatoista on toimitettava ympäristövalvontaan MARA-asetuksen mukaiset tutkimustulokset.

Vuonna 2018 uudistetun MARA-asetuksen tavoitteena on edistää jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hattula Golfille annetussa lausunnossa todetaan, että näytteenoton tulee tapahtua ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja näytteet tulee analysoida akkreditoidussa laboratoriossa. Elyn lausunnossa ruohomaton käyttö on hyväksytty ja lisäksi Golfliiton lausunnossa ulkona olevan ruohomaton uusiokäyttöä jopa suositellaan harjoitusalueelle.

Viranomainen halusi myös selvityksen alueelle tuotujen ylijäämämaiden alkuperästä ja vaati jalkapallotekonurmilla yleistä kumirouhetta poistettavaksi nurmimattojen pinnalta. Lisäksi, jotta matoille mahdollisesti jäävää kumirouhetta ei joutuisi rangea halkovaan Myllyojaan, Hattula Golfilta edellytettiin tasausaltaiden rakentamista.

– Tasausaltaista tulee esittää pätevän suunnittelijan laatimat mitoituslaskelmat sekä rakennepiirustukset. Suunnittelussa tulee huomioida, että rengasrouhetta ei saa päästä Myllyojaan, todettiin lausunnossa.

– Näistä viranomaispyynnöistä on selvitykset ja piirustukset lähetetty kuntaan pyynnön tultua, Riihimäki toteaa.

– Nämä viimeiset vaatimukset ovat hankkeen tahallista viivästyttämistä ja lisäksi rakennustarkastaja Immonen yrittää keksiä asioita kesken toteutuksen viivyttääkseen hanketta ja pelastaakseen oman nahkansa, Riihimäki toteaa.

– Yleensä hankkeissa suunnitelmat esitetään, lupa myönnetään, rakennetaan ja lopuksi tarkastuskäynnillä pyydetään korjaamaan suunnitelmat toteutuksen mukaiseksi ja samalla pyydetään korjaamaan mahdolliset puutteet, hän jatkaa.

Kunnan rakennustarkastaja lisäksi vaati Myllyojan kattamiseen liittyviä rakennesuunnitelmia.

Riihimäki arvosteli kunnan päättäjille samoihin aikoihin lähettämässään viestissä uusia lausuntopyyntöjä täysin keksityiksi. Hän koki yrityksensä jo kertaalleen täyttäneen lupaprosessin vaatimukset. Omaan kirjanpitoonsa hän on merkinnyt, että viimeiset lupakuvat on toimitettu rakennusvalvontaan 21.11.2018.

– Olemme antaneet lausunnot siinä vaiheessa kun ne on pyydetty, kuten nyt on todettavissa. Nyt taas keksitään uusia juttuja, ettei hommat etenisi, kuuluu osa päättäjille suunnatusta viestistä.

– Kuten nyt huomaatte kyse ei ole kuin rakennustarkastajan ammattitaidottomuudesta ja mielivallasta. Mitä kunnan päättäjät tekevät, ettei tällainen mielivalta jatku? Liian moni Hattulaan aikonut yrittäjä ja rakentaja on peruuttanut hanketoteutuksen Hattulan rakennustoimiston maineen johdosta, viestissä myös todetaan.

Riihimäki ihmettelee kunnassa virinnyttä keskustelua kunnan työntekijöiden työpaikkakiusaamisesta.

– Omien kokemuksieni mukaan teknisen osaston työtahti ja siellä johtajana toimivan Juha Prittisen asenne kunnan kehittämisestä on vähintään epäilyttävä.

Riihimäen mukaan teknisen osaston päällikkö Prittinen ja rakennustarkastaja Immonen ovat ilmeisesti lukeneet rakennuslakia virheellisesti.

– Rakennuslaissa sanotaan, että virkamiesten tulee edistää rakentamista, näyttää siltä, että herroille on tullut lukuvirhe ja edistäminen on tulkittu estää-sanalla.

Kiusaaminen on juuri nyt pinnalla Hattulassa viranhaltijoiden tekemien työsuojeluilmoitusten takia. Riihimäki puolestaan kokee joutuneensa virkamiesten kiusaamisen kohteeksi.

– Virkamiehet syyttävät kunnanhallitusta heidän kiusaamisesta. Yrittäjänä olen tottunut siihen, että työntekijät tekevät työnsä. Mikäli työtehtäviä ei hoideta tai he tekevät virheitä työssään on esimiesten (henkilöiden) puututtava asiaan. Mielestäni ko. herrojen työssä on moitittavaa näin kuntalaisen silmissä. Minkälaista kiusaamista virkamiesten osalta voidaan kuntalaisia kohtaan tehdä?, Riihimäki kysyy.

– Mielestäni tämäkin hanke on kiusaamista yrittäjää kohtaan. Yleensä rakentajat eivät halua ottaa kantaa näiden herrojen toimiin pelätessään ”kostoa”. Päätin kuitenkin, että jonkun on avattava keskustelu kyseisten herrojen toimintatavoista. Yksi tapa olisi herrojen osalta työnohjaus uusiin tehtäviin. Koen tämän virkamiesten toiminnan rankkana kuntalaiskiusaamisena itseäni kohtaan, Riihimäki toteaa.

Joulun 2019 jälkeen lähettämässään viestissä Riihimäki kertoo, että Hattula Golf on nyt toimittanut vaaditut paineistamiskuvat ojan ylityksestä. Mattojen MARA-asetuksen mukaista tutkimusta Riihimäki piti edelleen kiusantekona ja viivytystaktiikkana, koska matot ovat olleet aiemminkin kuluttajakäytössä ja niistä on toimitettu tuoteselosteet.

Tähänkin tutkimukseen Hattula Golf päätti kuitenkin suostua ja 14.1.2020 asiantuntija kävi ottamassa tekonurmieristä kokoomanäytteen ja lähetti sen akkreditoituun laboratorioon MARA-asetuksen mukaiseen liukoisuustutkimukseen.

Tammikuun 18. päivänä 2020 tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Hattula Golf sai kunnan rakennusvalvonnalta suullisen toimenpideluvan. Kirjallista lupaa ei edelleenkään ole ja työt seisovat keskellä leutoa talvea.

Asiat ovat yrityksen ja rakennustarkastajan välillä ajautuneet siihen pisteeseen, että maista yli 10.000 euron vuosivuokraa maksava Hattula Golf lähetti vuoden 2019 puolella kuntaan 70.000 euron laskun töiden viivyttämisestä.

– Olemme kärsineet viivästyksistä 70.000 euron tappiot liiketoiminnan tuottojen ja rakennustarkastajan ammattitaidottomuudesta johtuen, laskee Riihimäki.

– Mikäli emme saa rakennustöitä tehtyä ennen maaliskuun loppua, tappiot ylittävät 100.000 euroa. Eri kunnissa näyttää lupakäytäntö olevan erilainen. Paltamossa haettiin hankkeelle toimenpidelupa. Lupaprosessi käytiin läpi ja lupa rakennustöiden aloittamisesta saatiin tehdyllä kuvilla päivässä, vertaa Riihimäki lupaprosessien kestoon eri kunnissa.

Tiistaina tammikuun 21. päivänä viivästyksistä suivaantunut yrittäjä Reijo Riihimäki vei merkkipäivän kunniaksi kondiittori Risto Kokon logolla varustetun täytekakkurasian rakennustarkastaja Jorma Immoselle.

Rakennustarkastaja Immonen ei suhtautunut kakun tuontiin myönteisesti, vaan ilmoitti Riihimäelle useaan otteeseen, että kakku palautetaan.

Kiista yrittäjän ja kunnan hallinnon välillä on kärjistynyt. Reijo Riihimäki luovutti yhtiönsä puolesta täytekakun rakennustarkastaja Jorma Immoselle, joka ei kakkua halunnut ottaa vastaan.

Hattulan kuntastrategiassa 2021 todetaan muun muassa, että “tuoreella kuntastrategialla haluamme vastata entistä ketterämmin ajan haasteisiin ja tarjota kuntalaisille ja kumppaneille kilpailukykyisempiä ja asiakaslähtöisempiä palveluita”.

Päivitetyn kuntastrategian esittelyssä myös mainitaan, että organisatorisesta ajattelusta on siirrytty asiakaslähtöiseen ajatteluun. Kuntalainen nähdään kaiken toiminnan keskiössä.

Muillakin yrittäjillä kuin Riihimäellä on ollut vaikeuksia sisäistää, miten periaatteet näkyvät yritysten arjessa. Lokakuussa 2019 pk-yritysten etujärjestön paikallisyhdistys Hattulan Yrittäjät ry nimittäin lähetti Hattulan kunnanhallitukselle kannanoton kunnan yritystonteista ja teknisen viraston asenteesta.

– Kentältä kuulemani perusteella tilanne on se, että kuntaan olisi yrityksiä tulossa, mutta tonttikauppa ei suju ja mahdollisiin tulijoihin suhtaudutaan nihkeästi. Toisaalta myös olemassa olevien yritysten laajentumissuunnitelmat tyrmätään tavalla tai toisella, kommentoi Hattulan Yrittäjien puheenjohtaja Petteri Pullola kirjelmän taustoja Hattulaan.fi:n artikkelissa 6.10.2019.

Hattulaan.fi tarjosi kunnan tekniselle toimelle ylläolevan artikkelin ennen artikkelin julkaisua luettavaksi ja kommentoitavaksi kahden vuorokauden reagointiajalla. Kunta vastasi ja vastaus on luettavissa alla.

Viite: hattulaan.fi -julkaisijan sähköposti 27.1.2020

Luvanhakijana on toiminut Hattulan Golfkeidas Oy kunnan kanssa laadittuun vuokrasopimukseen perustuen. Toimenpidelupahakemuksen saapumisen jälkeen on luvanhakijan edustajalle (Reijo Riihimäki) ilmoitettu tarpeesta sellaisten suunnitelmien laatimisesta sekä edelleen toimittamisesta kuntaan, joiden mukaisesti kenttähanke on tarkoitus toteuttaa ja joiden perusteella lupa-asia saadaan ratkaistua. Täydennyksiä on pyydetty useamman kerran.

Luvanhakijan edustajalle on ilmoitettu, että sellaisia toimenpiteitä voi alueella suorittaa, jotka eivät edellytä rakennus- tai toimenpidelupaa. Suunnittelijan (Lassi-Pekka Tilander) laatimista alustavista suunnitelma-asiakirjoista on työn aikana poikettu mm. Myllyojan ylittävän kansirakenteen sekä viidellä eri jalkapallokentällä aiemmin käytössä olleen, kumirouhetta sisältävän keinonurmen osalta. Tasaus/viivytysaltaita ei ole alueelle toteutettu.

Lehijärven suojeluyhdistys ry on elokuussa 2019 toimittanut kuntaan kirjelmän jossa tuodaan esiin se, että golfkentän rangen rakentamisessa on tarkoituksena käyttää jalkapallokentiltä purettua, kumirouheella varustettua keinonurmea sekä lisäksi se, että Myllyoja on tarkoitus kattaa suunnitelmista poiketen umpinaisella katteella. Yhdistys on ilmaissut huolensa hankkeen mahdollisista vaikutuksista Lehijärveen.

Kohteessa on suoritettu tarkastuskäynti elokuussa 2019 työmaatilanteen selvittämiseksi ja lupakäsittelyn kannalta tarpeellisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Suunnittelija on kunnan kanssa pidetyn erillisen suunnitelmapalaverin jälkeen tarkentanut alueen yleissuunnitelmia sekä työselitystä lokakuussa 2019 toimitetussa aineistossa. Siltarakenteen osalta on kuntaan toimitettu suunnitteluaineistoa tammikuussa 2020.

Hattulaan.fi -julkaisun 27.1.2020 kunnalle sähköpostitse ilmoittamaan artikkelin julkaisuajankohtaan mennessä ei ole lupakäsittelyn aikana sekä lausunnoissa edellytettyjä suunnitelma-asiakirjoja mm. tasaus/viivytysaltaiden ja aiemmin käytössä olleen keinonurmen kelpoisuuden osalta toimitettu.

—–

JSN; Journalistin ohjeet ja liite (lainaus kohdat 8 ja 12)

Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen

Artikkelin laatimiseksi, sen sisällön kannalta oikean ja asianmukaisen tiedon saamiseksi sekä kokonaiskuvan muodostamiseksi, on hattulaan.fi -julkaisijalla mahdollisuus tutustua aineistoon ottamalla yhteyttä Hattulan kunnan tekniseen yksikköön ajankohdan sopimiseksi.

Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen, kohta 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Kohta 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

Hattulan kunta/tekninen yksikkö

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.